Military Powered by Trendolizer

Taistelukenttä 2020 – Traileri | Battlefield Finland 2020 – Trailer

Trending story found on www.youtube.com


Tämä on Puolustusvoimien ”Taistelukenttä 2020” -opetusvideon traileri. Puolustusvoimat tulee julkaisemaan uuden ”Taistelukenttä 2020” -opetusvideon keväällä 2020. Opetusvideon tarkoituksena on antaa koulutettaville realistinen kuva poikkeusolojen olosuhteista ja toimintaympäristöstä. Videota käytetään kaikkien varusmiesten koulutuksessa. Video korvaa aiemman vuonna 1998 julkaistun ”Taistelukenttä”-opetusvideon. Video on Pääesikunnan koulutusosasto tilaama ja sen tuotannosta vastaa Puolustusvoimien palvelukeskus. Musiikkina on käytetty Audio Networkin tuotantomusiikkia. ----- Det här är trailern till Försvarsmaktens undervisningsvideo ”Taistelukenttä 2020” (”Slagfältet 2020”). Försvarsmakten kommer att publicera undervisningsvideon ”Taistelukenttä 2020” -under våren 2020. Målsättningen med undervisningsvideon är att ge beväringarna en realistisk bild av förhållandena och verksamhetsmiljön i undantagslägen. Videon används vid utbildningen av alla...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments